Bilgilendirme Formu

 

Ekte bir örneği bulunan Araç Kiralama Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle şirketimizden yapılacak araç kiralamaları, aracı KİRALAYAN, KİRACI bakımından borçlandırıcı işlemlerdir. Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat Hükümlerine tabi değildir. Sözleşme menfaatlerinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren bölümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu' nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatlerinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümleri öğrenmeniz ev anlamanız gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz. Sözleşmede yer alan ve aleyhinize olabilecek bazı hükümler aşağıda özetlenmiştir. Lütfen iş bu ön bilgilendirme formu ile yetinmeyerek sözleşmeyi dikkatlice inceleyiniz.

 

 • Sözleşmede kiralayacağınız aracın bilgileri, kiralama süresi, kiralama bedeli, iade tarihi gibi bilgiler yer almakta olup bu bilgilerin isteklerinize uygun olduğundan emin olunuz.

 • Sözleşmede kiralama esnasında ayrıca bedelini ödeyerek satın alabileceğiniz sigorta teminatları hakkında ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Satın aldığınız teminatların neleri içerdiğinden ve bunun isteğinize uygun olduğundan emin olunuz.

 • Kiralama sırasında bildireceğiniz kredi kartınızdan depozito, kiralama bedeli veya diğer yükümlülükleriniz nedeni ile mail order yoluyla para çekilmesine muvafakat ettiğiniz sözleşmede yer almaktadır.

 • Sözleşmede, kiraladığınız aracı Karayolları Trafik Kanunu'na ve sair kanun ve mevzuata uygun kullanmanız gerektiği, kiralama süresi boyunca işleten sıfatının tarafınıza ait olacağı, meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile, 3. kişilere veya mallarına verilebilecek hasar veya zararlardan bizzat sorumlu olduğunuza dair hükümler içermekte olup aleyhinize sonuçlar doğurabilecektir.

 • Aracı kira süresi sonunda iade etmemeniz emniyeti su istimal suçunu oluşturacaktır.

 • Sözleşmede, KİRALAYAN' ın herhangi bir nedenle 3. kişilere bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu edebileceği düzenlenmiş olup aleyhinizedir.

 • Tarafınızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN' ın araç/ araçları trafikten men veya müsadere edilir veya kayıtlar üzerinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulursa derhal iadesini veya şerhlerin kaldırılmasını sağlama yükümlülüğü tarafınıza aittir. Bu halde kiralayanın hakları sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.

 • Aracın teslim alınması, iadesi sırasında yapılacak işlemler, araç nezdinde bulunduğu sürece ve teslimden sonra uymanız gereken kurallar sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.

 • Araç nezdinizde bulunduğu sürece köprü, tünel, otoyol geçişleri, trafik cezaları vs. tüm ücret, ceza vs. 'den tarafınız sorumlu olup, KİRALAYAN' ın herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu koşulları ve cezai şart sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize olabilir.

 • Aracın teslim edilen ve teslim alınan akaryakıt seviyeleriyle ilgili bilgiler tutanaklarda yer almakta olup eksik depo ile teslim edilmesi halinde kiralayanın hakları sözleşmede yer almaktadır.

 • Kiralama ile ilgili faturalandırmanın tarafınızın beyanı ile farklı bir kişi/tüzel kişi adına yapılması halinde dahi KİRACI olarak sorumluluğunuzun devam ettiğini ve faturanın adınıza olmadığı itirazında bulunamayacağınıza dair hüküm sözleşmede yer almakta olup aleyhinize olabilir.

 • Kiralanan aracın arızalanması, kullanıcı hatası, bir kazaya karışması, çalınması, emniyeti suistimal halinde yapılması gereken işlemler, kurallar ve yükümlülükleriniz sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sözleşmenin bu hükümleri aleyhinize olabilir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

 • Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde toplam borca aylık %5 faiz işletileceği sözleşmede yer almaktadır.

 • Aracın iadesinde 3 saate kadar olan gecikmelerde günlük kiranın 1/3, 3 saati aşan gecikmelerde günlük kira bedeli alınacaktır.

 • Ekonomik grup araçlar günlük 300 km, diğer grup araçlar günlük 250 km ile kullanım ile sınırlandırılmıştır. Limitlerin aşımında km başına 0,50 TL + KDV ödeneceği sözleşmede belirtilmiştir.

 • KİRALAYA’nın ödemek zorunda kaldığı trafik cezalarında KİRACI’dan 20 TL hizmet bedeli alınacaktır.

 

Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince işbu iki suret olan Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.
 

Copyright © 2023 Tüm Haklarımız Saklıdır.
KVKK Çerez PolitikasıGizlilik Ve Güvenlik PolitikasıMesafeli Satış Sözleşmesiİptal ve İade Koşulları - Tüketici Hakları